Archives for : Uncategorized

Huis Verwolde

Huis Verwolde (3)

Huis Verwolde is een classicistisch edelmanshuis uit 1776 op het gelijknamige landgoed ten noordoosten van Laren in de Nederlandse gemeente  Lochem, in de Achterhoek. Ondanks de hoektoren is het geen kasteel maar meer een statig landhuis. Ooit was Verwolde een sterke grensvesting van Gelre tegen het Oversticht. De eerste vermelding van een heer van Verwolde dateert van 1346. Via huwelijk komt in 1565 het landgoed in handen van de geslachten Van Haeften en Ripperda. In 1725 wordt het – al vervallen –huis, een prooi van de vlammen, om in 1738 verkocht te worden aan Evert Jan Benjamin van Goltstein, voor zijn dochter Reinira Charlotte, die gehuwd was met Allard Philip van der Borch. In 1776 wordt door hun zoon het tegenwoordige huis gebouwd. Bordes en toren zijn later toegevoegd. Tot 1977 bleef het landgoed eigendom van Van der Borch van Verwolde. De huidige eigenaar, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, stelt het sinds 1982 open voor het publiek.

Verwolde Kasteel rond 1600

Kasteel Verwolde rond 1600

Hoe het kasteel er in de Middeleeuwen heeft uitgezien is onbekend. Na de wederopbouw door Derck IV van Keppel van Verwolde wordt kasteel Verwolde in 1583 tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden ingenomen. Hierbij raakt het kasteel opnieuw beschadigd. Het is dan eigendom van Dirk van Haeften, een zoon van Alard van Haeften.
De oudst bekende tekening dateert uit 1600 (zie boven) en is gemaakt door Nicolaas van Geelkercken, de bekende kaartentekenaar. Of deze afbeelding van het kasteel accuraat is, is niet bekend. Van het kasteel van Dirk van Haeften is niets overgebleven.