Haeften Family Association NL

Haeften.gif

Dit is de website van de Haeften Family Association.

De familie van/von Haeften behoort tot de groep van families uit de Betuwe die sinds de Middeleeuwen een variatie van het wapen van het Franse geslacht Châtillon (sur Marne) voert.
Sinds de 17e eeuw bestaat er ook een belangrijke Duitse tak, welke zich von Haeften noemt. Dit deel van de familie is via Kasteel Verwolde richting Duitsland verhuist.
Een andere tak van de familie werd in 1822 opgenomen in de Nederlandse adel met de titel Baron of Barones met overgang op allen. In 1881 stierf deze tak van de familie uit.
Weer een andere tak verhuisde van de Betuwe naar Utrecht en werd in 1844 verheven in de niet getitelde adel met het verkrijgen van het predicaat Jonkheer of Jonkvrouw.
Tevens zijn er familie leden die de naam de Craen van Haeften voeren.
Het stamslot is kasteel Goudenstein te Haaften welke in het rampjaar 1672, zie: de wikipedia pagina, door de Franse troepen werd verwoest en enkel een van de torens van het kasteel is nog aanwezig.

Goudenstein Kasteel Goudenstein Haaften Goudenstein 6

Lidmaatschap
Alleen afstammelingen van Ridder Otto Nicolaeszn van Haeften (1365-1430) en zijn vrouw Adelissa van Herwijnen (1379-1451), welke de achternaam van/von Haeften of de Craen van Haeften voeren of hiermee getrouwd zijn kunnen lid worden van de Haeften Family Association. In alle andere gevallen is het lidmaatschap aan te vragen bij het bestuur, welke dan zal beslissen of het lidmaatschap doorgang kan vinden.
Voor vragen over het lidmaatschap kunt u mailen naar: haefje007@zonnet.nl

Bestuur Haeften Family (2)

Het bestuur van 2010 t/m 2016: Dietrich von Haeften (voorzitter), Maxi Grebe (office manager), Allard van Haeften (financiën), Onno van Haeften en Marcos von Haeften

 

Het nieuwe bestuur van de Haeften Family Association is gekozen op het Haeften event 2016 in Zuid-Duitsland en bestaat nu uit: v.l.n.r. Rieke Harmsen, Marcos von Haeften, Raymond van Haeften, Allard van Haeften en Onno van Haeften.

Harmsen, Rieke 1Haeften, Marcos von 1Haeften, Raymond van 1Haeften, Allard van 1Haeften, Onno van 1